Nytt studiepaket om tillgänglighet för vuxenstuderande

Nu lanserar Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, ett kostnadsfritt webbaserat studiepaket som vänder sig till utbildningsverksamheter för vuxna. Studiepaketet är en av myndighetens största satsningar någonsin på vuxenutbildning.

 
– Många utbildningsanordnare efterfrågar stöd för att kunna göra sina utbildningar tillgängliga för vuxenstuderande med funktionsnedsättning. Därför har vi nu tagit fram ett webbaserat studiepaket där den efterfrågade skriftserien "Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning" utgör basen, säger Leif Näfver som är en av de ansvariga för satsningen.

Fortbildning för arbetslag 

Studiepaketet kan användas som fortbildning för arbetslag och andra personalgrupper.
Utbildningsanordnarna behöver inte skicka in någon förfrågan till SPSM utan kan sätta igång när det passar dem själva och lägga upp fortbildningen utifrån sina behov. Allt material som behövs är kostnadsfritt och lätt att nå på webben. Instruktioner till deltagarna finns i studiepaketet.
Källa: Specialpedagogiska skolmyndigheten