Nytt valideringsprojekt på Åland

 

 
Ålands landskapsregering kommer inom kort att starta ett valideringsprojekt. Projektet Validering på Åland finansieras med EU-medel och har som mål att skapa ett valideringsystem på Åland. Vidare deltar Ålands läroavtalscenter och lärcentret Navigare, tillsammans med lärcentra från Island, Norge och Sverige i ett så kallat tematiskt nätverksprojekt som benämnts LärVal-Norden och det finansieras via NordPlus-voksen. Inledningsvis handlar det om ett erfarenhetsutbyte kring frågor som berör lärlingsutbildning och validering.
De erfarenheter man får från båda projekten ska bidra till utformningen av ett åländskt system för validering av reell kompetens.