Obligatoriske prøver for innvandrere

 

 

Det betyr at man må gjennomføre dobbelt så mange timer som i dag eller bestå obligatoriske prøver i norsk og samfunnskunnskap for å få permanent oppholdstillatelse og norsk statsborgerskap. Tidligere har det bare vært frivillig prøve i norsk og ingen prøve for samfunnskunnskap.

Les mer om dette på: Utdanningsnytt.no