Ohållbara högksolor

Det är dags att börja tänkta lite mer långsiktigt, konstaterar Universitetskanslersämbetet i ny rapport.

 

Högskolelagen i Sverige slår fast att universitet och högskolor skall främja en hållbar utveckling. Nu har detta arbete för första gången utvärderats, och rapporten pekar på många brister. Av 47 lärosäten som utvärderats får 12 grönt ljus, och 35 får hemläxa. Men även regeringen uppmanas göra sitt. Rapporten innehåller en rad förslag på åtgärder, och en del nya satsningar.

Läs mer 

Källa: Curie