Ohjauksen koordinointi Pohjoismaissa

Tämän selvityksen tarkoituksena on edistää koordinoidun ohjauksen kehittämistä Pohjoismaissa, Färsaarilla, Grönlannissa ja Ahvenanmaalla.

 

Tämän selvityksen tarkoituksena on edistää koordinoidun ohjauksen kehittämistä Pohjoismaissa, Färsaarilla, Grönlannissa ja Ahvenanmaalla.

Opetusministeriöt vastaavat ohjauksesta koulutussektorilla ja työministeriöt työttömien sekä jossain määrin myös työllisten ohjauksesta. Laadukas ohjaus edellyttää koulutus- ja työmarkkinasektorien välistä koordinointia. Selvityksessä NVL kartoittaa, millaista yhteistyötä eri sektorit tekevät, ja pyrkii vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

  • Koordinoidaanko koulutussektorilla ja työmarkkinasektorilla annettavaa ohjausta?
  • Ovatko keskeiset ministeriöt antaneet ohjeita yhteistyöstä?
  • Miten koordinointi on toteutettu käytännössä? Mitkä ohjaustehtävät edellyttävät toimijoiden yhteistyötä, kuinka yhteistyö on järjestetty ja miten se näkyy aikuisille suunnatussa ohjauksessa?
  • Onko yhteistyön tarve määritelty riittävän selkeästi ja konkreettisesti?
  • Millaista epävirallista yhteistyötä toimijat tekevät?

Raportti on myös saatavilla ruotsiksi.