Ohjaus ja aiemmin opitun tunnustaminen tanskalaisissa vankiloissa – esimerkkejä ja suosituksia

 

NCK on Tanskan kriminaalihuoltoviraston toimeksiannosta kartoittanut käytänteitä ja laatinut kartoituksen perusteella malleja vankien opinto- ja ammatinvalinnanohjauksen ja aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen (AOT) tueksi.

 
NVL: 10/2013 NVL Uutisia

Kartoitukseen sisältyi myös vankiloissa tapahtuva aikuiskoulutus ja osaamisen kehittäminen. Kriminaalihuoltoviraston tavoitteena on tarjota vangeille enemmän tutkintotavoitteista koulutusta, parantaa koulutuksen laatua ja pyrkiä yhtenäisempään koulutustarjontaan. Raportin ovat laatineet Rie Thomsen, Charlotte Mathiassen ja Bjarne Wahlgren.

Raportti on luettavissa (tanskaksi) osoitteessa www.nck.au.dk

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk