Ohjausaiheinen seminaari Torshavnissa 7. toukokuuta 2012

 

 
Kohderyhmänä ovat työnantaja- ja työntekijäjärjestöt, työnvälitystoimistot, viranomaistahot (Färsaarten poliittinen johto ja päättäjät, poliittiset puolueet ja kuntatahot), oppilaitosten johto, opinto-ohjaajat jne. Seminaarissa pohditaan ohjaustoimintaa Färsaarten näkökulmasta. Käsiteltäviin aiheisiin kuuluvat mm. ohjaajien osaamisen monialainen kehittäminen, ohjaajakoulutuksen perustaminen, aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen ja ohjauksen suhde työmarkkinoihin. Seminaarin ohjelma koostuu alustuksista ja workshopeista, ja päätavoitteena on kehittää Färsaarille opinto- ja uraohjausjärjestelmä.