Ökad digitalisering avslöjar dokumentfusk.

Genom ökad digitalisering finns det idag många möjligheter att motverka fusk med utbildningsdokument.

 
Foto: Pexels Foto: Pexels

Digitala utbildningsdokument, webbaserade betygsdatabaser och andra digitala tjänster gör att Universitets- och högskolerådet (UHR) kan kontrollera att dokumenten är äkta. 

UHR bedömer utbildningsdokument från andra länder för att avgöra vad utbildningen motsvarar i Sverige.

Tidigare skedde denna äkthetskontroll av dokumenten manuellt men idag kan allt fler kontroller ske digitalt.

Allt fler länder erbjuder databaser och överföring av examens och betygsdokument digitalt och krypterat.

Handläggningen blir säkrare, miljövänligare och går snabbare.

Företrädare för UHR menar att man vill bort från papper som är lätta att förfalska. Med den nya digitala tekniken blir det viktigare att kunna säkerställa att de överförda dokumenten kommer från rätt källa.  

Läs mer her