Omfattende vejlednings- og rådgivningsindsats i.f.m. voksen- og efteruddannelse

 
I de kommende 3 år er der afsat 75 millioner kroner oven i de 50 millioner kroner der allerede er afsat til opsøgende arbejde omkring den Forberedende Voksenundervisning.
Et nyt nationalt vejledningsråd, en internetbaseret vejledningsportal og mere rådgivning til virksomheder og medarbejdere på arbejdspladserne er nogle af de tiltag der indgår i planen.
Læs mere www.uvm.dk
Se også publikationen ”Mål for voksen- og efteruddannelse” som præsenterer en række målsætninger for voksen- og efteruddannelse http://pub.uvm.dk/2007/veumaal/