Onlineservice for borgere i Grønland

 

 

Adressen hedder www.sullissivik.gl (grlsk. ’sullissivik’ = ’der hvor der serviceres’) og der er forskellige informationer som rettigheder og pligter, selvbetjening udenfor de offentlige administrationers åbningstider og kontaktoplysninger m.m., muligheder indenfor områder som bl.a. arbejde og uddannelse.
Under uddannelse er der informationer om kursustilbud til både ufaglærte og faglærte - til det førstnævnte er der f.eks. PKU-kurser (Projekt Kompetenceudvikling for Uuddannede) som er korte, hvor formålet er at give personer primært ufaglærte personer over 25 år som er i beskæftigelse i udsatte erhverv kompetencer indenfor deres egen erhverv eller indenfor et af væksterhvervene som f.eks. bygge- og anlæg, turisme, råstof, dagsinstitutionsområdet i kommunerne og mindske risikoen for ledighed og imødekomme efterspørgsel.

Nyhedslinks:
www.knr.gl/da/nyheder/borgerportalen-er-i-luften
http://sermitsiaq.ag/node/117199