Opettajien ammattipätevyystodistus käyttöön Ruotsissa vuonna 2012

 

 

Tarkoituksena on, että vain pätevyystodistuksen haltija voidaan palkata pysyvään työsuhteeseen kouluun. Pätevyystodistuksen saa kahdella tavalla: joko suorittamalla opettajantutkinnon tai suorittamalla muun akateemisen tutkinnon, johon sisältyy harjoittelu ja vuoden kestävät pedagogiset opinnot. Hallitus esittää myös uutta mentorijärjestelmää ja lehtorinviran ottamista uudelleen käyttöön. Uusi pätevöittämisjärjestelmä maksaa noin neljännesmiljardi kruunua vuodessa.

Lisää (ruotsiksi): http://regeringen.se/sb/d/12497/a/143565