Opettajiin kohdistuvat kasvavat vaatimukset lisäävät yhteisen didaktisen pohdinnan tarvetta

 

 

Muun muassa tämä johtopäätös esitellään Lea Lundin tuoreessa tohtorinväitöskirjassa, jonka otsikkona on ”Opettajien maailma – yleisdidaktisia pohdintoja luokkahuonekokemuksista”. Väitöskirjassa tarkastellaan aikuisopettajien työkäytäntöjä erityisesti opetuksen haasteiden käsittelyn osalta. Opettajat kokevat ristiriitoja ja paradokseja, jotka voivat ilmetä voimattomuuden tunteina ja purkautumattomina jännitteinä nuorten ja aikuisten opiskeluryhmissä. Väitöskirjan analyysiosassa todetaan, että aikuisopettajien pohdinnat ovat vain löyhästi sidoksissa didaktiseen sanastoon. Niinpä tulokset viittaavat siihen, että opettajakunnan tulisi luoda mahdollisuuksia ja tilaa didaktiselle pohdinnalle.


Lataa (tanskankielinen) väitöskirja:  http://pure.au.dk/portal/files/85664976/LeaLund_2015_PHD_L_rerens_verden_FINAL.pdf

Lyhyt esittely väitöskirjasta: http://pure.au.dk/portal/files/86368398/Lea_Lund_phd_folder.pdf