Opetusministeriö käynnistää pioneerikoulutuksen

 

 
Pioneerikoulutus sai alkunsa opetusministeriön Pioneerikampanjasta, ja se on suunnattu kaikille opettajille ja kouluttajille, jotka työskentelevät opetusministeriön alaisissa oppilaitoksissa. Koulutuksen keskiössä on innovatiivisten työtapojen ja didaktisten metodien kotouttaminen yksittäisiin oppilaitoksiin. Koulutus koostuu neljästä moduulista. Siinä keskitytään konkreettisiin harjoituksiin, joita osallistujat voivat hyödyntää, kun heidän oman oppilaitoksensa koulutusta kehitetään ja uudistetaan. Koulutusohjelma alkaa keväällä pilottihankkeena. Osallistujat työskentelevät erilaisissa ja eri koulutustasoja edustavissa oppilaitoksissa. Heitä yhdistää into kokeilla uusia luovia, innovatiivisia työtapoja.
www.e-pages.dk/uvm/5/