Opinto- ja uraohjausaiheisia julisteita rikosseuraamusalan käyttöön

Pohjoismainen vankilaopetusverkosto on laatinut julisteita, joilla se pyrkii lisäämään tietoa pohjoismaisesta rikosseuraamusalan opinto- ja uraohjauksesta. Julisteiden kohderyhminä ovat vangit, henkilökunta ja rikosseuraamusalan johto.

 

Voit katsoa ja ladata julisteita sivun alalaidan linkeistä. Vangeille tarkoitettu juliste viestii opinto- ja uraohjauksen eduista, ja sen suomenkielisenä otsikkona on  ”Opinto- ja uraohjaus voi auttaa sinua eteenpäin!” Työntekijöille ja johdolle suunnatussa julisteessa puolestaan kerrotaan, mitä rikosseuraamusalan opinto- ja uraohjaukseen työryhmän mielestä tulisi sisältyä. 

Julisteita on saatavana kahdessa eri formaatissa, ja ne ovat vapaasti tulostettavissa ja käytettävissä. Julisteet ovat saatavilla tanskan, islannin, suomen, norjan ja ruotsin kielillä. Niiden kieliasua on muokattu kuhunkin maahan sopivaksi, joten otsikot poikkeavat toisistaan. 

Verkoston työ rikosseuraamusalan opinto- ja uraohjauksen parissa

Pohjoismainen vankilaopetusverkosto on vuodesta 2018 lähtien perustanut ja koordinoinut pienempiä, eri teemoihin keskittyviä pohjoismaisia työryhmiä, joiden toimikausi on ajallisesti rajattu. Verkoston odotuksena on, että työryhmät saavat aikaan konkreettisia tuloksia, joita voidaan hyödyntää operatiivisella tasolla.  

Uraohjaustyöryhmä on keskittynyt opintoja suorittavien vankien opinto- ja uraohjaukseen. Opiskelu parantaa vankien edellytyksiä elää rikoksetonta elämää. Ura- ja opinto-ohjaus puolestaan on avain, joka voi auttaa vankeja kehittämään osaamistaan ja itseymmärrystään opiskeluun ja työelämään liittyvien valintojen yhteydessä.  Hyvälaatuisen opinto- ja uraohjauksen saatavuus voi osaltaan ehkäistä ja estää paluuta rikollisuuteen ja toimia näin yhteiskuntaan integroitumisen välineenä. Työryhmä on myös perehtynyt tarkemmin eri pohjoismaiden ura- ja opinto-ohjauskäytänteisiin voidakseen oppia toisiltaan.

Työryhmään on kuulunut ihmisiä, joiden työskentelevät Pohjoismaiden kriminaalihuoltoon kuuluvan ura- tai opinto-ohjauksen parissa – joko ohjaustehtävissä tai ohjausalan keskeisinä toimijoina. 

Lue lisää pohjoismaisesta vankilaopetusverkostosta (ruotsiksi/norjaksi).

Anna palautetta verkostolle

Jos haluat esittää kysymyksiä tai antaa palautetta julisteista, ota yhteyttä verkoston koordinaattoriin: 
Lena Broo 
Kriminalvården
Lena.Broo@kriminalvarden.se

Lataa julisteet täältä: 

Henkilökunnalle ja johdolle suunnatut julisteet: 

NVL Plakat 350x500 Print (DA)
NVL Plakat 350x500 Print (FI)
NVL Plakat 350x500 Print (IS)
NVL Plakat 350x500 Print (NO)
NVL Plakat 350x500 Print (SE)

NVL Plakat A3 (DA)
NVL Plakat A3 (FI)
NVL Plakat A3 (IS)
NVL Plakat A3 (NO)
NVL Plakat A3 (SE)

Vangeille suunnatut julisteet: 

NVL Plakat 350x500 Print (DA)
NVL Plakat 350x500 Print (FI)
NVL Plakat 350x500 Print (IS)
NVL Plakat 350x500 Print (NO)
NVL Plakat 350x500 Print (SE)

NVL Plakat A3 (DA)
NVL Plakat A3 (FI)
NVL Plakat A3 (IS)
NVL Plakat A3 (NO)
NVL Plakat A3 (SE)

115