Opitun tunnustaminen – työelämässä ja kolmannella sektorilla hankitun osaamisen dokumentoinnin käyttö

 
Voxissa toimivat Sigrun Røstad ja Randi Storli ovat kirjoittaneet tuoreen raportin, jonka nimi on ”Realkompetanse i praksis” (Opitun tunnustaminen käytännössä). Raportti on tapaustutkimus työelämässä ja kolmannella sektorilla hankitusta osaamisesta ja opitun tunnustamisen ja aikuisopintotarjonnan välisestä suhteesta.  Aikuisten oikeus toisen asteen opintoihin edellyttää, että aikuisopiskelijan opintosuunnitelma tehdään osaamiskartoituksen perusteella. Vuosina 2003–2005 tehty tutkimus aikuisten perusasteen ja toisen asteen opinnoista kuitenkin osoitti, että eri alueiden välillä on suuria eroja opitun tunnustamisessa ja aikuisopintojen toteuttamisessa. Lisätietoa: www.vox.no/templates/CommonPage.aspx?id=2291
1095