Opkvalificering af arbejdsstyrken

Prioritering af uddannelse og opkvalificering af ansatte der rammes af coronakrisen

 
Foto: Karolina Grabowska Foto: Karolina Grabowska

Regeringen har i to nye aftaler afsat 730 millioner kroner til at styrke lediges basale færdigheder, løfte ufaglærte til faglærte, og udvikle kompetencer der sikrer omstilling og kompetencer til nye jobåbninger. Konkret indebærer aftalerne bl.a. højere dagpengesats til løft fra ufaglært til faglært, flere midler til korte jobrettede kurser og udvidet adgang til kurser i digitale kompetencer og engelsk.

Aftalen er første skridt i regeringens ambition om en omstillingsreform, der giver ledige bedre muligheder for hurtig omskoling til nu job og brancher, og arbejdsstyrkens kompetencer løftes fremover.

Læs mere:

- Aftale om styrket opkvalificering

- Aftale om ekstraordinært løft af ledige