Opkvalificering fra ufaglært til faglært øger velstand og arbejdsudbud

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i Danmark undersøger, hvad der vil ske, hvis flere unge går fra ufaglært til faglært niveau, og hvad det vil betyde for dansk økonomi.

 
Foto: Canva Studio Foto: Canva Studio

En analyse fra Arbejdernes Erhvervsråd viser at kompetence- og uddannelsesløft af 30-årige ufaglærte til faglærte har store dynamiske effekter, bl.a. øger uddannelsesløftet markant beskæftigelsesgraden og arbejdsmarkedstilknytningen for deltagerne, samt at flere faglærte påvirker de offentlige finanser positivt og medvirker til at øge det samlede velstandsniveau.

I analysen skønnes det at uddannelsesløft har større effekt på BNP, arbejdsudbud og offentlige finanser end fx afskaffelse topskatten eller registreringsafgiften. Uddannelsesløft medvirker desuden til at mindske uligheden.

Læs analysen her.