Oppisopimuskoulutus vakinaistetaan

 
Hallitus on päättänyt vakinaistaa koemielessä aloitetun oppisopimuskoulutuksen tietyissä käsityöläisammateissa. Oppisopimuskoulutusta järjestetään muun muassa kirjansitojan, ruukuntekijän ja verhoilijan ammateissa toisen asteen jälkeisenä koulutuksena. Vuosittaisten opiskelupaikkojen määrä nostetaan 25:stä 100:aan, ja ne sijoitetaan eri puolille maata.
www.regeringen.se/sb/d/9985/a/99739
1170