Oppsummering - avslutning: - Ingibjörg Elsa Guðmundsdóttir

 

er direktør for Fræðslumiðstöð atvinnulífsins (Arbeidslivets opplæringssenter) på Island fra etableringen i 2003. Ingibjörg har arbeidet med voksnes læring fra 1985. Hun har undervist voksne, deltatt i nordiske og europeiske prosjekter, vært medlem i forskjellige styrer og komitéer og medvirket i flere ulike arbeidsgrupper innenfor området voksnes læring.

Arbeidslivets opplæringssenter (FA) er en organisasjon som har en spesiell stilling på Island. FA er organisert som et aksjeselskap, non - profitt, som bygger på samarbeid mellom alle arbeidslivets parter. I en erklæring bekrefter Utdannings- og kulturdepartementet og alle arbeidslivets parter at de ønsker å styrke samarbeidet om å løfte utdanningsnivået til den islandske befolkningen for å øke deltakelse i arbeidslivet, og samfunnet som helhet. Målet er at FA, i sitt arbeid, skal konsentrere seg om målgruppen: kortutdannede, innvandrere og andre grupper som har en utsatt stilling på arbeidsmarkedet.  

 

In English:
Ingibjörg Elsa Guðmundsdóttir 
is the director of The Education and Training Service Centre in Iceland since its start in 2003 and has worked in adult education since 1985. Among other things, she has been teaching adults, participated in Nordic and European projects, served on the various boards and committees and participated in numerous working groups in the area.

The Education and Training Service Centre was established in December 2003 by the Icelandic Confederation of Labour (ASÍ) and the Confederation of Icelandic Employers (SA) and is since 2010 also owned by the Federation of State and Municipal Employees, the Association of Local Authorities in Iceland and the Ministry of Finance. The role of the Centre is to be a collaborative forum of the founding parties for adult education and vocational training in cooperation with other educational bodies operating under the auspices of the member associations. The Centre operates in accordance with its articles of association and a service agreement with the Ministry of Education, Science and Culture.