Þörf er fyrir meira samstarf og umræðum um sameiginleg markmið á framhaldsskólastiginu

 

Þetta er meðal niðurstaðna og ályktana sem koma fram í mati á námsskrá og tímaskiptingu á framhaldsskólastig sem gerð var af matshópi skipuðum af Matsráði menntamála og gerð var á árunum  2009-2010. Við matið, sem fór fram um allt Finnland, var upplýsingum safnað frá aðilum framhalsskólanna, skólameisturum, kennurum og prófdómurum í stúdentsprófsnefndunum. Þá voru námsskrár framhaldsskólanna einnig greindar.

Meira: www.edev.fi/portal/ruotsiksi/gymnasiets_laroplan

1364