Organisationer drar nytta av det samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling

 

En färsk enkätundersökning visar att de aktörer som gått med i det samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling är mycket nöjda med åtagandets effekter. Fyra av fem aktörer berättar att genomförandet av åtagandet har varit till nytta för den egna organisationen och att en hållbar utveckling nu uppfattas som konkret verksamhet. Aktörerna anser att åtagandet är ett tydligt och fungerande redskap för främjande av hållbar utveckling.

Det samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling, "En målbild för Finland 2050", är Finlands pragmatiska sätt att genomföra en hållbar utveckling i vardagen. Vem som helst kan ingå ett åtagande, såväl företag och sammanslutningar som enskilda medborgare. I dagsläget har redan 150 aktörer ingått åtgärdsåtaganden.

Läs mer

1496