Orientering om NVL for politikere

NVL har stor betydning for det videre arbejde med voksenlæring, kompetenceudvikling og livslang vejledning på Færøerne.

 
Deirdre Hansen karierevejleder og medlem af IKT og vejledning netværket i NVL præsenterer netværkets virksomhed. Deirdre Hansen karierevejleder og medlem af IKT og vejledning netværket i NVL præsenterer netværkets virksomhed.

Det nationale NVL netværk på Færøerne har sat som mål, at orientere om NVL blandt den færøeske befolkning. I den forbindelse holdt NVL møde med færøske politikere den 23. februar, hvor de færøske NVL repræsentanter fik mulighed at præsentere NVL og de netværk, som Færøerne er med i. Over Zoom kunne Antra Carlsen, hovedkoordinator i NVL, fortælle om NVLs virksomhed i dag, og de overordnede mål som NVL og nordisk samarbejde vil virke for de næste år, bl.a. med hensyn til FNs bærekraftsmål og Nordens Vision 2030.

De fem netværk, som Færøerne er med i er Vejledningnetværket, IKT og vejledning, Valideringsnætværket, Alfarådet og Netværket for kompetenceudvikling af ansatte i voksenuddannelse, hvor den færøske energivirksomhed SEV deltager i pilotprojektet for transformative læringscirkler.

NVL har stor betydning for det videre arbejde med voksenlæring, kompetenceudvikling og livslang vejledning på Færøerne. Det er vigtigt for os at kunne forklare de centrale gøremål og visioner, som NVL står for, og det er vigtigt at vi har opbakning blandt de folkevalgte, siger John Dalsgarð, som er national NVL koordinator på Færøerne.

Voksenlæringsområdet på Færøerne har brug for en synligere koordinering af de tilbud som findes, foruden at der skal udvikles yderligere anordninger, som skal være med til at gøre det lettere og mere fleksibelt for voksne på Færøerne at uddanne sig.

I den forbindelse har vi brug for at kompetenceudvikle en hel del personale inden for voksenlærings området, f.eks. undervisere, vejledere og administrativt personale, siger John Dalsgarð.

Det nationale NVL netværk på Færøerne har dertil to temadage på programmet for 2021. I april måned vil der blive afholdt en temadag om vejlending og validering, og senere på året vil der afholdes seminar omkring kompetenceudvikling af de, som ikke har en relevant faglig uddannelse på området.