Osaamisen kehittäminen erottamattomana osana yrityksen toimintaa

 

 

Teemavihon on kirjoittanut Morten Lassen. Siinä käsitellään yrityksiä, joissa osaamisen kehittäminen nähdään itsestään selvänä ja erottamattomana osana yrityksen toimintaa. Vihkosessa tarkastellaan kolmesta eri näkökulmasta, miten menetelmät ja työkalut on sopeutettava yrityskontekstiin hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi.  Nämä näkökulmat ovat vahva koulutuskulttuuri, vahva yhteistyön perinne ja selvä tarve.  

Lisätietoa (tanskaksi): DPU