Osaamisen validointi pohjoismaissa

 

– yhdistää yksilöt ja politiikan