Osaava-ohjelma käynnistyy

 

 

Valtakunnallinen Osaava-ohjelma on tarkoitettu opetustoimessa työskenteleville henkilöille. Ohjelman kohderyhminä vuosina 2010 - 2011 ovat sivistys- ja oppilaitosjohto, pää- ja sivutoimiset tuntiopettajat, yli 55-vuotiaat opettajat ja henkilöt, jotka eivät ole päässeet tai voineet osallistua lainkaan tai vain vähän täydennyskoulutukseen viime vuosina.
Osaava-ohjelman kokonaismääräraha vuodelle 2010 on kaikkiaan 8 miljoonaa euroa. Aluehallinto-virastot vastaavat 6,6 miljoonasta eurosta. Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Opetushallitus vastaavat ohjelman toimeenpanosta näiltä osin.

www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2010/05/Osaava.html?lang=fi&print=true