Osuuskauppajärjestö tekee yhteistyötä kansansivistysalan kanssa

 

FDB:n ja FFD:n välisen yhteistyön tarkoituksena on edistää paikallistason yhteistä toimintaa. Molemmat yhdistykset ovat aatteellisia organisaatioita, joiden tehtävänä on edistää vapaata sivistystyötä, demokratiakasvatusta ja yhteiskunnallista osallistumista. Yhteinen arvopohja toimii perustana paikallisen toiminnan järjestämiselle.

Lue lisää yhteistyöstä ja yhdistyksistä (tanskaksi):
http://ffd.dk/paedagogisk-udvikling/fdb-samarbejdet

1578