Parannuksia aikuisten maahanmuuttajien mahdollisuuksiin suorittaa peruskoulu

 

Aikuisia maahanmuuttajia varten luodaan uusi koulutusrakenne, joka parantaa heidän mahdollisuuksiaan suorittaa peruskoulun oppimäärä. Uusi rakenne ottaa huomioon aikuisten erilaiset täydennyskoulutukseen ja työelämään liittyvät tarpeet.

Tällaista esittää työryhmä, jonka tehtävänä oli pohtia ja parantaa aikuisten maahanmuuttajien mahdollisuuksia suorittaa peruskoulun oppimäärä.  Työryhmän työn taustalla on valtion kotouttamisohjelma, jonka yhtenä tavoitteena on, että maahanmuuttajat ja maahanmuuttajataustaiset osallistuvat koulutukseen samassa suhteessa kuin kantaväestö.  

Työryhmä ehdottaa, että aikuisten maahanmuuttajien opiskelumahdollisuuksia parannettaisiin myös taloudellisesti. Ehdotuksiin sisältyy omaehtoisten opintojen enimmäistukiajan pidentäminen 48 kuukauteen (nykyisen 24 sijaan). Lisäksi esitetään, että opintotukea voisi saada myös aikuislukioissa ja muissa oppilaitoksissa suoritettaviin päätoimisiin peruskouluopintoihin.

Lisää aiheesta

Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriö