Parannuksia aikuisten maahanmuuttajien opetukseen

 

 

Valtion kotouttamisohjelman yksi tavoite on, että maahanmuuttajat osallistuvat koulutukseen samassa suhteessa kuin kantaväestö. Siksi opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) työryhmä ehdottaa perustavia muutoksia aikuisten maahanmuuttajien perusopetukseen.

Vastuuministeriö vaihtuisi

Esityksen mukaan vastuu ja rahoitus siirtyvät työ- ja elinkeinoministeriöstä opetus- ja kulttuuriministeriöön. Valtio kustantaa aikuisten perusopetuksen kokonaan. Määräraha olisi neljästä viiteen miljoonaan euroa.

Työryhmän mukaan

  • aikuisten maahanmuuttajien perusopetus sisältää valmistavan vaiheen ja alkuvaiheen
  • on valtion kustantamaa
  • kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön vastuulle
  • mahdollistaa 48 kuukauden tuen omaehtoisiin opintoihin.

Sisällöltään aikuisten maahanmuuttajien perusopetus jakaantuu ehdotuksessa valmistavaan vaiheeseen ja alkuvaiheeseen, kun moduuleja nyt on useita. Opiskelija saavuttaa samalla suomessa tai ruotsissa tavoitetason A2.2 taidot.

Kotoutumistuella tuettavien omaehtoisten opintojen enimmäistukiaika tuplataan 24 kuukaudesta 48 kuukauteen. Opintotukea saa lisäksi aikuislukioissa ja muissa oppilaitoksissa suoritettaviin päätoimisiin peruskouluopintoihin.

Ehdotus sopii kansanopistoille

Työryhmä ehdottaa rahoituspohjaa, jossa päätoimisen opiskelun mahdollistava yksikköhinta olisi noin 6 800 euroa. Vähimmäismäärä olisi noin 900 tuntia tai 32 kurssia vuodessa. Luku- ja kirjoitustaidon opetuksessa raja olisi 760 tuntia tai 27 kurssia.

− Kansanopistoissa päätoimisuuden rajana olisi 1 100 vuosituntia muussa perusopetuksessa ja 930 vuosituntia luku- ja kirjoitustaidon opetuksessa. Yksikköhinta olisi samassa suhteessa suurempi, noin 8 300 euroa, kertoo neuvotteleva virkamies Ulla-Jill Karlsson OKM:stä.

Sisäoppilaitoksina kansanopistot voivat toteuttaa tavallista enemmän kursseja. Siten perusopetuksen rahoitus säilyisi Karlssonin mukaan nykytasolla.

− Esityksessä on tunnistettu kansanopistojen erityispiirteet perusopetuksen järjestäjänä, kuten yhteisöllinen pedagogiikka ja opintojen päätoimisuus ja mahdollisuus suurehkoon määrään ohjattua opetusta, kommentoi Suomen Kansanopistoyhdistyksen kehittämispäällikkö Tytti Pantsar ehdotusta, jota oli itse laatimassa.

Kuva: Ilka-Erika Szasz-Fabian / Scandinavian StockPhoto

Aiemmin Soulissa:

Kotoutusta tarvitaan koko elämää varten

The post Parannuksia aikuisten maahanmuuttajien opetukseen appeared first on Souli.