Personer med intellektuell funktionsnedsättning är medforskare

Vanligtvis är det forskarna själva som drar slutsatser och gör tolkningar i ett forskningsprojekt. Den här gången tänker forskarna vid Högskolan i Halmstad nytt och låter de som ingått i studien bidra till analysen.

 

Deltagarna har alla en intellektuell funktionsnedsättning och det är första gången i Sverige som personer ur denna grupp involveras på detta sätt. På torsdag den 7 april presenteras de preliminära analyserna under en konferens på lärosätet.

– Det här blir spännande och utmanande! Inte minst för att det handlar om personer med intellektuell funktionsnedsättning. De ses ofta som mindre kunniga, en trend som vi vill bryta. De klarar av mycket mer än vad många tror och jag hoppas verkligen att de vågar ifrågasätta våra analyser, säger Magnus Tideman, professor i handikappvetenskap och forskningsledare för projektet, som handlar om egenorganisering för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Läs mer

Källa: Pressmeddelande