Personlige og faglige kompetencer i folkeoplysningen

 

 
En ny undersøgelse foretaget for dansk folkeoplysningssamråd af analyseinstituttet Catinet dokumenterer at folkeoplysning ud over personlig udvikling har betydning for læringskompetencer, uddannelsesmotivation, kommunikative, kreative, innovative, kulturelle kompetencer, som mange deltagere oplever i høj grad kan bruges i arbejdslivet.
Link til DFS.