Perustaitoihin panostava yritys palkittiin

 
Norjan opetusministeriön valtiosihteeri Per Botolf Maurseth ojensi kunniakirjan ja Eva Langaasin grafiikanlehden Sør-Norge Aluminiumin edustajille. Vox-palkintoa jaetaan yrityksille, joissa oppimisesta on tehty tärkeä osa päivittäistä työtä, ja joissa oppiminen liittyy läheisesti yrityksen toimintaan. Tavoitteena on kannustaa työssä oppimiseen ja sitä kautta lisätä työntekijöiden osaamista. Palkinnon jakoperusteissa korostetaan erityisesti työntekijöiden perustaitoihin panostamista. Palkitun yrityksen järjestämä luku- ja kirjoitusopetus mainittiinkin tärkeänä syynä palkinnon saamiselle.
Lisää tietoa palkinnosta, jakotilaisuudesta ja ehdokkaista norjaksi (ks. linkki):
977