Pionerkampagnen - Fokus på innovation og iværksætteri

 
Kampagnen er rettet mod undervisere, der har mod på at gå nye veje - mod på at være pionerer - og tilrettelægge innovative undervisningsforløb, der fremmer elevernes kreative, innovative og entreprenante kompetencer. Fokus er på den innovative udvikling af skoler og institutioner vil bidrage til at skabe rammer, så underviserne får bedre vilkår for at løfte denne opgave
Pionermagasinet er en del af denne kampagne, og det nye nummer giver en række gode bud på, hvordan innovation og iværksætteri kan komme i fokus i uddannelsessystemet.. Magasinet inddrager konkrete eksempler fra arbejdet med innovation og iværksætteri, og beskriver værktøjer og metoder til, hvordan man som ledelse kan komme i gang med at skabe innovative skoler og uddannelsesinstitutioner. Læs mere: www.uvm.dk/07/p2.htm?menuid=6410
Tidligere er i samme kampagne udgivet publikationen ”Innovationskraft på professionshøjskoler”. Publikationen kan downloades på http://pub.uvm.dk/2007/innovationskraft/
1373