Pohjoismainen aikuisopettaja

 

 

Muodollista kelpoisuutta koskevassa vertailussa on pohjoismaisen vertailtavuuden nimissä otettu vapaasta sivisystyöstä mukaan kansanopistot ja opintokeskukset. Suomessa aikuispedagogisista osaamisvaatimuksista haastateltiin selvitystä varten kansalaisopistojen, aikuislukioiden ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten edustajia.
Sekä tanskan- että suomenkielinen raportti löytyvät myös Pohjoismaisen aikuisoppimisen verkoston NVL:n sivustolta: HTML 

Selvityksestä on uutisoinut verkkolehti Sivistys 20.9.2011: HTML