Pohjoismainen aivoriihi tulevaisuuden pätevyysvaatimuksista

 

 
perustettiin NVL:n aloitteesta keväällä 2006. Lokakuussa aivoriihen työn tuloksia esiteltiin Tanskan kansansivistystyön kattojärjestölle (Dansk Folkeoplysnings Samråd). Tammikuussa 2007 aiheesta keskustellaan lisää Tallinnassa, johon kokoontuvat Pohjoismaiden ja Baltian maiden kansansivistysjärjestöt.