Pohjoismainen innovaatiokonferenssi 2012

 

 

Konferenssin tarkoituksena on toimia kohtauspaikkana kaikille elinikäisen oppimisen toimijoille ja edistää päättäjien, aikuisten oppimisen alalla toimivien organisaatioiden ja työelämätahojen välistä vuoropuhelua.

Konferenssissa keskustellaan innovaatioista ja luovuudesta pohjoismaisen hyvinvointimallin valossa ja elinikäisen oppimisen näkökulmasta. Esityksissä kuullaan aiheeseen liittyvää ajankohtaista tietoa ja best practice -esimerkkejä ja käsitellään mm. seuraavia aiheita:
• Uutta luova ajattelu järjestelmissä ja rakenteissa
• Innovointi oppimisprosesseissa
• Rajoja ylittävät ja uudet kumppanuudet
• Uudet oppimisympäristöt ja -muodot
• Innovatiivisen osaamisen kehittäminen – missä ja miten?

Pohjoismaiden ministerineuvoston tuottama assiakirja”Kreativitet og innovation, Udfordringer og muligheter for voksen- og efteruddannelser i Norden” (Luovuus ja innovaatiot – pohjoismaisen aikuis- ja täydennyskoulutuksen haasteet ja mahdollisuudet) toimii keskustelujen innoittajana.

Merkitse päivämäärä kalenteriisi jo nyt. Tuoreimmat konferenssiin liittyvät uutiset saat NVL:n Kalenteri-sivulta.