Pohjoismaisen aivoriihen raportti tulevaisuuden osaamisesta – kansalliset seminaarit

 
Syksyllä 2007 NVL järjestää jokaisessa pohjoismaassa kansallisen seminaarin, jossa esitellään ja käsitellään pohjoismaisen aivoriihen loppuraporttia. Tavoitteena on, että raportista on hyötyä kaikille, jotka ovat kiinnostuneita aikuisten oppimisen ja osaamisen edellytysten kehittämisestä. Kohderyhmänä ovat poliitikot ja muut päättäjät, yritysten ja työmarkkinajärjestöjen johtajat, vapaaehtoisjärjestöt ja muut aikuisten oppimisen kentän toimijat.
18. lokakuuta Norja
25. lokakuuta Islanti
29. lokakuuta Suomi (seminaarikielenä suomi)
31. lokakuuta Ahvenanmaa (seminaarikielenä ruotsi)
15. marraskuuta Tanska
22. marraskuuta Ruotsi
Lisätietoa NVL:n koordinaattoreilta: www.nordvux.net/page/14/kontaktaoss.htm