Policy brief. Grundlæggende digitale færdigheder for voksne i de nordiske lande

 

De nordiske lande samarbejder om digitalisering med det formål at gøre den nordisk-baltiske region til en mere sammenhængende og integreret digital region for borgere, virksomheder og myndigheder. 

Denne policy brief udarbejdes af Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL) for at fremhæve en række udfordringer i de nordiske lande med hensyn til grundlæggende digitale færdigheder og give et antal anbefalinger, som er relevante for samarbejdstiltag på nordisk niveau. Denne policy brief er baseret på en undersøgelse og analyser udført af NVL’s netværk for grundlæggende færdigheder.

Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL) har sendt denne policy brief til Nordisk Ministerråd og Nordisk Embedsmandskomité for Uddannelse og Forskning forskning (EK-U). For at fortsætte debatten om grundlæggende digitale kompetencer hos voksne og udvikle nye og målrettede initiativer, kan denne policy brief blive oversat til andre nordiske sprog og tilpasset til nationale kontekster. NVL modtager gerne feedback om anvendelsen af denne brief og forslag til mulige samarbejds- og udviklingsaktiviteter. 

Download policy brief Grundlæggende digitale færdigheder for voksne i de nordiske lande her

Læs hele rapporten om Grundlæggende digitale færdigheder her

Mere information om det nordiske samarbejde om grundlæggende færdigheder findes her.