Policy brief: Grundläggande digital kompetens för vuxna i Norden

 

De nordiska länderna arbetar tillsammans för digitalisering och målet är att göra Norden-Baltikum till en sammanhängande och integrerad region. Att arbeta tillsammans ger fördelar för människor, företag och offentlig sektor.

Detta policydokument är framtaget av Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL) för att lyfta ett antal utmaningar i de nordiska länderna när det gäller grundläggande digital kompetens samt för att ge rekommendationer som är relevanta för samverkansåtgärder på nordisk nivå. Informationen i dokumentet är baserad på en undersökning och på analyser som genomförts av nätverket för grundläggande färdigheter för vuxna.

NVL välkomnar återkoppling på hur dokumentet används och förslag på eventuella samverkansinsatser.

Ladda ner policydokument här

Hela rapporten kan laddas ner här

Mer information om det nordiska samarbetet om grundläggande färdigheter finns här