Politisk prioritering øger motivationen

 

Nogle ser det som vejen til et job med mere ansvar eller til at få flere penge i lønningsposen. Andre lægger vægt på, at efteruddannelsen især har udviklet dem personligt. For første gang i mange år har de fx fået mod på at hjælpe deres børn med lektierne, ligesom de har fået en større generel indsigt, som de både bruger, når det daglige samarbejde på arbejdspladsen skal fungere og i alle mulige andre sammenhænge.
Når danske lønmodtagere ligger ganske højt i internationale statistikker over brug af voksen- og efteruddannelse, skyldes det flere faktorer, mener Hanne Pontoppidan, der er formand for Uddannelsesforbundet.

Både det almene og faglige har værdi

- Vi har holdt fast i et dannelsesbegreb og en uddannelsestradition, som ligeværdigt værdisætter både almene fag og faglig uddannelse. Det appellerer til mange danskere frem for det udgangspunkt, man ser i mange andre lande, hvor man betragter efteruddannelse som et instrument til at ”fikse” folk til arbejdsmarkedet, siger hun.
Fra politisk side har der eksisteret en forståelse for ideen om livslang læring, og at der også skulle sættes målrettede indsatser i værk overfor særlige målgrupper som fx ledige og kortuddannede.
Udfordringen i dag er at fastholde det brede perspektiv på voksenuddannelse i en økonomisk krisetid, mener Hanne Pontoppidan, som for tiden ikke er særlig optimistisk.

Øget brugerbetaling

- Vi har netop set massive nedskæringer på området i regeringens økonomiske genopretningsplan. Uddannelsesstøtten til de kortuddannede voksne halveres til 40 uger, ligesom deltagerbetalingen på VUC skal stige endda dramatisk for nogle fag og målgrupper. Samtidig øges arbejdsgivernes bidrag til efteruddannelse. Besparelserne rammer samfundets svageste hårdt og er direkte ødelæggende for det danske arbejdsmarked og for motivationen til at prioritere efteruddannelse, siger lærerformanden.
Uddannelsesforbundet peger på, at udfordringen med at geare det danske arbejdsmarked til at komme videre efter den økonomiske krise langt fra er klaret. Der er stadig en meget stor gruppe af kortuddannede, hvis jobmuligheder forringes i takt med, at de ufaglærte arbejdspladser forsvinder.
- Lige nu er regeringen i fuld gang med at fjerne motivationen til efteruddannelse blandt både arbejdsgivere og lønmodtagere ved at øge brugerbetalingen markant. Vi har behov for den stik modsatte politik, siger Hanne Pontoppidan.


Uddannelsesforbundet

er en fusion mellem Danske Produktionshøjskolers Lærerforening, Dansk Teknisk Lærerforbund og Landsforbundet af Voksen- og Ungdomsundervisere. Forbundet har ca. 11.000 medlemmer.