Portti Pohjolaan

Portti Pohjolaan on uusi portaali, joka portaali pyrkii lisäämään tietoisuutta siitä, millaisia monipuolisia tuki-, materiaali- ja yhteysmahdollisuuksia on tarjolla suomalaisille oppilaitoksille, jotka haluavat luoda yhteyksiä ja jakaa ideoita muiden Pohjoismaiden kanssa.

 

Portti Pohjolaan sai alkunsa Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMOn selvityksestä, jossa kartoitettiin pohjoismaisen yhteistyön merkitystä Suomen opetussektorille. Selvityksen mukaan kaikilla opetusalueen tasoilla tehdään pohjoismaista yhteistyötä varsin laajasti. Samalla ilmeni kuitenkin tarve kootulle tiedolle kaikista yhteistyömahdollisuuksista. 

Lisätietoa: www.edu.fi/porttipohjolaan