Praksisnær efteruddannelse viser god effekt for lærere ved AVU

Evaluering af et kompetenceudviklingsforløb ”AVU didaktik og pædagogisk ledelse” for lærere ved den almene voksenuddannelse peger på flere forhold, der fremmer læring og oplevelse af udbytte.

 

Bl.a. peges på, at implementering i og betydning for praksis øges, når både ledere og deltagere i uddannelsesforløbet, og når ny viden fortløbende afprøves i praksis og erfaringerne efterfølgende bearbejdes gennem refleksion alene eller sammen medkollegaer.

Udviklingsprojktet er gennemført for Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (MBUL) af University College Lillebælt. Danmarks Evalueringsinstitut, EVA har evalueret foløbet.
 

Læs mere om projektet på ministeriets hjemmeside