Problem kvar att lösa för ännu bättre internationellt utbyte

 

Sverige har varit framgångsrikt i arbetet med EU –programmen Erasmus Mundus och Programmet för livslångt lärande (LLP). Många har deltagit i utbyten och projekt men det har också varit problem med studieavgifter, gemensamma examina och visumregler visar Universitets- och högskolerådets uppföljning.

Sverige har inom Erasmus Mundus varit ett av de mest aktivt länderna sett till befolkning och antalet lärosäten. Under perioden som avslutades 2013 har många problem som möter in och utresande studenter blivit lösta men kvar återstår att ännu vissa frågor att lösa inför det nya utbytesprogrammet Erasmus +.

-Det är mycket tydligt att svenska aktörer är väl förberedda för de förändringar som Erasmus + innebär, i form av en förstärkt koppling mellan program och policyutveckling, säger Hans Grönlund, biträdande avdelningschef på Universitets- och högskolerådet. Men han tillägger att det finns områden där intresset för internationellt utbyte behöver öka och pekar till exempel  på lärarutbildningen som ett sådant område.

Läs mer