Profiilitutkimus: yhä useammat nuoret suorittavat opintonsa loppuun

 

Profiilimalli seuraa jatkuvasti, kuinka hallituksen koulutussektoria koskevat tavoitteet toteutuvat eri kriteerein mitattuna (esim. ikäluokka, ennustejakso, sukupuoli ja etninen tausta.) Tulokset ovat parantuneet kaikilla alueilla.

Lisätietoa (tanskaksi) : HTML 
Tietoa profiilitutkimuksista (tanskaksi): HTML

1321