Programmet Kunnig startar

 

 

Programmet har som målsättning att utveckla undervisningspersonalens fortbildning. Detta i enlighet med avsikten, att utbildningsanordnarnas skyldighet att ordna fortbildning för sin undervisningspersonal ska bli lagstadgad från och med den 1 januari 2011. Programmet omfattar undervisningspersonal inom grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, yrkesutbildning, yrkesinriktad vuxenutbildning och folkbildning. Med programmet vill man skapa förutsättningar för en strukturerad fortbildning med vars hjälp personalens yrkeskompetens upprätthålls.

I statsbudgeten för år 2010 finns reserverat 8 milj. euro för programmet. Ansvaret för genomförandet är fördelat mellan undervisningsministeriet, Utbildningsstyrelsen och regionförvaltningsverken.

Läs mer: Intermin.fi