Prosjektet “Rom for dannelse” er gjennomført

 

 

Voksenopplæringsforbundet (VOFO) har de siste to årene koordinert prosjektet med danske og svenske partnere, og med tilskudd fra programmet Nordplus Horisontal. Fra norsk side har også Nasjonalbiblioteket og Vestfold Fylkesbibliotek deltatt. Målet har vært å bidra til å styrke folkeopplysningen i Norden tverrsektorielt.  Oversikt over gode eksempler på samarbeid mellom bibliotek og voksenopplæring er nå gjort tilgjengelig.

Les mer på: www.vofo.no/nb/content/dannelse-i-praksis