Rådet för livslångt lärande blir sakkunnigorgan

 

 
Uppgifterna för rådet för livslångt lärande är mer omfattande än de som vuxenutbildningsrådet tidigare ansvarat för, och gränsar inte enbart till frågor som gäller vuxenutbildning. Dess uppgifter omfattar perspektivet med livslångt lärande och genom studier som bedrivs i arbetslivet alla utbildningsstadier från yrkesutbildning till högskoleutbildning. Rådets uppgiftsområde täcker också fritt bildningsarbete och allmänbildande vuxenutbildning. Vid rådets uppgifter har man tagit i beaktande arbetsfördelningen mellan arbets- utbildnings- och näringsrådet.
Reformen ligger till grund på totalreformen av vuxenutbildning, som är inskriven i regeringsprogrammet, och på utvecklingsprogrammet för fritt bildningsarbete 2009–2012.
LÄNK