Rakenna hyvä työpaikka

 

 

Jos työelämän laatua kehitetään, tuloksellisuus paranee. Kehittäminen vaikuttaa myönteisesti myös henkilöstön hyvinvointiin.  Työ- ja elinkeinoministeriö on avannut uuden portaalin, joka käsittelee työelämän laatua. Se on suunnattu erityisesti pk-yrityksille. Portaaliin kootaan tietoa eri toimijoiden palveluista ja työvälineistä, joilla voidaan parantaa työpaikan laatua ja tuloksellisuutta kehittämällä osaamista, työtä ja työprosesseja, johtajuutta ja työhyvinvointia.

Lue lisää: www.tem.fi/?s=4037