Raportti elinikäisen oppimisen nykytilasta

 
Raportissa tarkastellaan elinikäisen oppimisen tämänhetkistä tilannetta, haasteita ja toimintatapoja. Raportin mukaan mahdollisuus elinikäiseen oppimiseen on tärkeää niin yksilön henkilökohtaiselle kehitykselle, demokratian ja kansalaisyhteiskunnan kehitykselle kuin maan arvokehitykselle. Raportti osoittaa, että uudistuksista ja monista hyvistä toimenpiteistä huolimatta matalasti koulutettujen tavoittaminen on edelleen vaikeaa. Muun muassa hyvistä opinto-ohjaajista on pulaa.
Lue koko raportti: 
www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Kompetanse/
Livslang_%20laring_%20Norge2007.pdf