Raportti koulutustarpeiden ennakoinnista

 
Koulutustarpeiden ennakoinnin koordinaatioryhmän ensimmäinen raportti on valmistunut. Koordinaatioryhmä raportoi kerran vuodessa koulutus- ja osaamistarpeiden kehittymisestä sekä ennakoinnin tilasta, tuloksista ja kehittämistarpeista. Ryhmän ensimmäisessä raportissa kuvataan ennakointijärjestelmän nykytilaa.
Lue lisää: www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2008/koulutus-_ja_osaamistarpeiden.html
1167