Rapport om prognostisering av utbildningsbehoven

 
Den första rapporten om prognostiseringen av utbildningsbehoven har färdigställts. Koordinationsgruppen rapporterar en gång om året om hur utbildnings- och kompetensbehoven har utvecklats samt om prognostiseringens tillstånd, resultat och utvecklingsbehov. I den första rapporten beskrivs prognostiseringssystemets nuläge.
Läs mer: www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2008/koulutus-_ja_osaamistarpeiden.html?lang=sv
1241